Kellfri salt- og gjødselspreder

Kellfri salt- og gjødselspreder

  • Spredertalleren 1 stk

  • Vekt: 63 kg

  • Volum: 160 liter/ kg

  • 50 mm kulekobling

Salt- og gjødselspreder for ATV 

Sprederen er friksjonsdrevet via hjulene, med nøyaktig innstilling for nøyaktig spredning. 

Nøyaktig innstilling av spredningen og mulighet for å justere de fire spredervingene for tilpasning til materialet. 

Omrører i beholderen for jevn utmating av mediet, egnet for gjødning, frø, salt osv. 
 

Pris: kr 6190 + mva (7738 inkl.mva)
Monteringskostnad kr 800 

 

Trykk her for flere Kellfri ATV- redskaper: 

https://www.kellfri.no/atv-redskaper