top of page

Logic Jordlufter

Logic jordlufter (Terrator- slitter LTA160)

Jordlufter er et praktisk redskap tilpasset ATV som bidrar til å forbedre jorda. Jordstruktur er enormt viktig. I tillegg til riktige næringsstoff er det like viktig med en jordstruktur som støtter sunn og produktiv vekst.

Jordlufteren består av 32x6mm stålblader som lager opp til 140mm dype slisser i jorda. Slik bidrar jordlufteren til å lufte jorda, lindre komprimering og bedre drenering.
Jordlufteren forbedrer dermed plantens helse og vekst. Jordlufteren er fordelaktig på mark og beiter samt parkanlegg og sportsbaner. 

Jordlufterens bredde er 1,6 meter og blir slept på transporthjul etter ATV-en dit den skal brukes. Man går fra transport modus til arbeidsmodus ved å vri maskinen 180 grader. Draget dreies til den nye posisjonen. 

Lettmekanisering av jordbruket

Bruk av lette kjøretøy som ATV og redskap til denne er postivt for å opprettholde jordkvaliteter, og det gagner miljø og klima. Dersom jorda er tett og pakket, vil ikke regnvann drenere like bra ned i jordsmunne som kan resultere i spor og redusert avling og kvalitet. Ved å bruke jordlufteren kan man effektivt bryte opp jordoverflater som har blitt komprimert, og få oksygen ned til rotnivå og forbedre jordkvalitet. 

Logic er engelsk produserte landbruksrelaterte ATV-redskaper av høy kvalitet. 

Pris fra kr: 23.100 + mva (kr 28.875 inkl.mva)
Klargjøring kan tilkomme

Logic Jordlufter
bottom of page